دفتر مرکزی

  • اصفهان، خیابان میر، ساختمان پاسارگاد

کارخانه

  • اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، خیابان ۷، پلاک ۱+۱۲
  • تلفن: ۸-۵۲۳۷۴۳۵۶-۰۳۱ | فاکس: ۵۲۳۷۴۳۵۹-۰۳۱