توپی دمش از کف

توپی دمش از کف (پروس پلاگ)

PorousPlug
در فرآیند متالورژی ثانویه جهت تصفیه مذاب و همگن سازی آنالیز شمیایی، ایجاد دمای یکنواخت در تمام سطوح مذاب و سرعت بخشیدن به فرایند های متالورژیکی از جمله گوگرد زدایی، از دمش گاز خنثی استفاده می شود . یکی از راه های دمش گاز خنثی دمش از کف پاتیل و از راه توپی مخصوص یا همان پروس پلاگ است که با افزایش فشار داخلی مذاب موجب خروج گازهای مضر از درون ذوب می شود. معمولا جنس داخل توپی از آلومینا (Al۲o۳)   و دیگر نسوز های ویژه می باشد که داخل آن از پره هایی مخصوص تشکیل شده  به گونه ای که مذاب از داخل پاتیل نتواند به داخل پروس پلاگ نفوذ کند و فقط گاز خنثی از بیرون پاتیل به داخل آن تزریق شود.
تاثیر دمش گاز خنثی بر گاززدایی :
این عملیات به منظور خروج گازهای محلول در فولاد مانند H ،N و O و مقدار آخالها می باشد. بدینصورت که با تزریق گاز خنثی از قبیل آرگون یا ازت به مذاب ، گاز خنثی به سایر گازها وآخالهای موجود در مذاب چسبیده و با افزایش فشار داخلی مذاب آنها را به سمت سرباره هدایت می نماید که موجب تصفیه مذاب می شود.
نکات مهم:
۱- توپی دمش از کف با توجه به مقدار مذاب یا حجم و ابعاد پاتیل در ابعاد مختلف انخاب می گردد و  به همراه بلوک آن (ولبلوک) در کف پاتیل نصب می شود.
۲- با توجه به اینکه عنصر نیتروژن(ازت) یکی از عناصر نامطلوب و کاهنده کیفیت در مذاب است بهتر است از گاز آرگون استفاده شود.
۳- پس از اتمام ذوب ریخته گری و تخلیه کامل پاتیل روی سطح توپی را با لنس اکسیژن تمیزکاری می نمایند تا از گرفتگی و خرابی آن جلوگیری شده و جهت استفاده در ذوب بعدی آماده گردد.
۴- اکسیژن موجود در گاز خنثی نباید از حداکثر ۵ پی پی ام بیشتر باشد.
۵- فشار اکسیژن درون لنس ویژه تمیزکاری سطحی توپی نباید بیش از چهار بار باشد.
PorousPlug

مشتریان

SabaZob

فولاد خوزستان

SabaZob

فولاد کاوه جنوب کیش

SabaZob

ذوب آهن فولاد خزر

SabaZob

ذوب آهن اصفهان

SabaZob

فولاد آلیاژی ایران

SabaZob

فولاد هرمزگان جنوب

SabaZob

مجتمع فولاد مبارکه

بریکت اکسیژن زدا؛ این ماده تولید داخلی شرکت صبا ذوب سپاهان بوده و با توجه به نیاز روز افزون صنعت فولاد کشور، بومی سازی شده که علاوه بر حذف اکسیژن موجبات ایجاد سرباره سیال و احیایی و حذف آخال های شناور در مذاب، و همچنین افزایش راندمان فروآلیاژها را فراهم می نماید.