مزایای بریکت اکسیژن زدا نسبت به متریال های مشابه مانند آلومینیوم چیست ؟

بریکت اکسیژن زدا به دلیل شکل ظاهری همگن و یکسان و ترکیبات مهندسی شده دارای مزایای زیادی می باشد از جمله:

  • به صورت چشمگیری FeO و MnO موجود در سرباره را کاهش می دهد.
  • عناصر آلیاژی اکسید شده در فاز سرباره را احیاء می کند و آنها را به فاز مذاب باز می گرداند.
  • سرباره ای سیال و مناسب ایجاد می کند.
  • بازیسیته سرباره را بهبود بخشیده و موجب افزایش عمر خط سرباره در نسوز پاتیل می شود.
  • بر خلاف آلومینیوم سریعا با اکسیژن محیط واکنش نداده و اکسید نمی شود.
  • به دلیل دارا بودن چگالی خوب، در فاز سرباره قرار گرفته و در نتیجه حداکثر راندمان را از خود نشان می دهد.
  • هیچگونه دود و بو ایجاد نمی کند و برای پرسنل واحد تولید و همچنین محیط زیست خطری ندارد.
  • به دلیل دارا بودن شکل یکسان و مشخص، قابلیت ذخیره سازی در سیلوی مواد(Bin) را دارد.