تفاوت و شباهت بریکت اکسیژن زدا و بریکت فروسیلیسیم

بریکت اکسیژن زدا و بریکت فروسیلیسیم هر دو دارای ماهیت و کاربردهای متفاوت هستند بدین صورت که از نظر ترکیبات شیمیایی بریکت فروسیلیسیم از حداقل 70 درصد سیلیسیم برخوردار است ولی بریکت اکسیژن زدا دارای حداقل 50 درصد آلومینیوم می باشد. هر دوی این محصولات برای اکسیژن زدایی از فاز سرباره مورد استفاده قرار می گیرند. قابل ذکر است بریکت اکسیژن زدا علاوه بر اکسیژن زدایی سرباره سازی نیز انجام می دهد که در تسهیل روند فولادسازی نقش بسزایی ایفا می کند.