رشد تقاضا و بهبود قیمت قراضه میلگرد ترکیه را بالا برد

‌می‌متالز – صادرکننده‌های میلگرد ترکیه پس از آن که هفته قبل توانستند در ۶۲۵ تا ۶۳۵ دلار فروش داشتند قیمت‌های پیشنهادی خود را به ۶۳۵ تا ۶۵۰ دلار هر تن فوب افزایش داده اند. بهبود بازار قراضه نیز به این رشد قیمت کمک کرده است.

به گزارش می‌متالز، تقاضای بازار جنوب شرق آسیا به صادر کننده‌های ترکیه کمک نموده، اما افزایش نرخ یورو نسبت به دلار اخیرا قیمت فولاد را بالا برده و تقاضای واردات را افزایش داده است. همچنین مفتول صادراتی ترکیه نیز از ۶۸۰ تا ۷۱۰ دلار به ۷۰۰ تا ۷۱۰ دلار هر تن فوب رسیده است.

قیمت قراضه وارداتی در ترکیه از ۴۲۳ دلار اوایل آوریل به حدود ۴۳۵ دلار هر تن سی اف آر بهبود یافته است.