گرانی آلومینیوم در پی بی محلی وزارت صمت به هشدار سندیکا

صباذوب سپاهانآریا صادق نیت حقیقی با بیان اینکه این میزان رشد قیمت آلومینیوم منطقی نیست، گفت: در این میان با وجود اعلام هشدار به وزارت صمت طی هفته های قبل و ارسال ۴ نامه به این وزارتخانه اما هیچ واکنش و حمایتی برای رشد عرضه ها در بورس از سوی وزارت صمت انجام نشد.

این عضو هیات مدیره سندیکای آلومینیوم با بیان اینکه تنها اقدام مثبت امروز بازار در پی همکاری بورس کالا و سندیکا رقم خورد، گفت: با پیشنهاد سندیکا، سهم هر کد برای خرید با همکاری بورس کالا محدود شد تا حجم تقاضا تاحدودی مدیریت شود اما متاسفانه وزارت صمت به کلی صنعت آلومینیوم را به حال خود رها کرده است.