• مشتریان

    صباذوب سپاهان

مشتری مداری

مشتری مداری در شرکت صبا ذوب سپاهان به معنی ارائه خدمت به مشتری قبل، حین و بعد از فروش و یا ارائه خدمات می باشد. با توجه به روند جهانی شدن، برای کسب موفقیت و بدست آوردن سهم عمده ای از بازارهای جهانی باید مشتری مداری را سرلوحه همه امور خود قرار داد زیرا مشتریان راضی منبع سود شرکت ها هستند. در شرکت صبا ذوب سپاهان تنها تولید کننده بریکت اکسیژن زدا در ایران ارایه خدمات به مشتریان با کیفیت عالی و به طور مستمر، موجب احساس رضایتمندی شده و مشتری هر روز اعتماد بیشتری به ما خواهد داشت، بنابراین شرکت صبا ذوب سپاهان خواستار ارائه محصولی می باشد که بتواند نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتریان را برآورده نماید.
شرکت صبا ذوب سپاهان خدمات حرفه ای، عملکرد عالی، محصولات با دوام و قیمت مناسب را در اولویت کار خود قرار داده و با نظر خواهی دائمی از مشتریان خود کمک گرفته تا در ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات، بهترین باشد.

صباذوب سپاهان
صباذوب سپاهان

ما به همکاری بلند مدت با شما می اندیشیم.