بریکت اکسیژن زدا (بریکت آلومینیوم) چیست؟

بریکت اکسیژن زدا، آلومینیوم فشرده به همراه آمیژان ها و سرباره ساز های موثر بوده که  با داشتن حداقل ۵۰ درصد آلومینیوم جهت مصارف اکسیژن زدایی و سرباره سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به نیاز روز افزون صنعت فولاد کشور، شرکت صبا ذوب سپاهان اقدام به بومی سازی و تولید بریکت اکسیژن زدا نموده که علاوه بر مزایای ذیل، دارای صرفه اقتصادی بالائی بوده به نحوی که با دارا بودن بیش از 50 درصد آلومینیوم، قیمتی مقرون به صرفه تر از شمش آلومینیوم داشته و به دلیل چگالی مناسب و شکل فیزیکی بهینه تاثیر گذاری بیشتر از آلومینیوم دارد و با دارا بودن ترکیب شیمیایی مهندسی شده علاوه بر اکسیژن زدایی، گوگرد زدایی نیز در حین استفاده از این ماده صورت می گیرد.

بریکت اکسیژن زدا (بریکت آلومینیوم) چه کاربردی دارد؟

بریکت اکسیژن زدا با داشتن ترکیب مهندسی و کنترل شده قابلیت این را دارد که جایگزین دیگر مواد اکسیژن زدا مانند آلومینیوم شود و نیز جایگزینی مناسب برای فلورسپار (فلورین) استفاده شده در سرباره سازی و روان سازی سرباره می باشد.

از سوی دیگر بریکت اکسیژن زدا می تواند به عنوان سرباره ساز قوی مورد استفاده قرار گیرد که با توجه به کوتاه کردن فرآیند سرباره سازی مصرف انرژی و زمان ذوب سازی را کاهش خواهد داد. به دلیل سیال تر کردن سرباره و سرعت بخشیدن به فرآیند سرباره سازی موجب می شود که سرعت تولید بالا رفته و در زمان کوتاه تری به ترکیب نهایی و کیفیت  مورد نیاز در ذوب و سرباره دست یابیم.

این محصول به دلیل شکل یکسان و مناسب قابلیت انبار کردن در سیلوی مواد را داشته و بخاطر این ویژگی می توان به صورت کنترل شده و به میزان مناسب از این محصول استفاده نمود. به دلیل حضورCaO  فعال در این محصول، گوگرد زدایی و همچنین فسفر زدایی در حین استفاده انجام خواهد گرفت و سبب بهبود خواص مکانیکی فولاد می گردد.

به دلیل وجود موارد سرباره ساز، سیالیت سرباره افزایش خواهد یافت که این موضوع سبب می شود که علاوه بر سرعت بخشیدن به ذوب سازی و کنترل ترکیبات سرباره، ذوب را تسهیل نموده و رنگ سرباره سریعا به سفید متمایل می شود. به دلیل افزایش بازیسیته سرباره، عمر نسوز پاتیل در خط سرباره بیشتر می شود و هزینه های جانبی مربوط به نسوز در صنایع فولادسازی را کاهش می دهد.